Dağbaşını duman almış şiiri yazarı Ali Ulvi Elöve kimdir

0 29

Ali Ulvi ELÖVE türk şairdir. Dağ başını Duman alamış şiiri 19 mayıs Gençlik ve spor bayramı için Gençlik marşı olarak okunmuştur. Dağ başını Duman almış Gençlik marşını alt kısımda bulabilrisiniz.

(Selanik 1881 – İstanbul 1975). Öğrenimini Sela­nik’te yaptı. Burada öğretmenliğe başla­dı. 1908’den sonra İstanbul, Adana, Bur­sa Öğretmen okullarında türkçe ve ede­biyat okuttu. 1939-1945 yıllarında Gazi eğitim enstitüsü’nde görev yaparak emekliye ayrıldı. Selanik’te, Çocuk bahçe­si dergisinde Türkiye’de çocuk edebiya­tının ilk ürünlerinden sayılan şiirlerini ya­yımlamaya başladı (1905). Bu yoldaki ça­lışmalarını Çocuklarımıza neşideler (1912) [Çocuklarımıza şiirler, yeni harflerle, 1959] adlı kitabında topladı. “Dağbaşını duman almış” marşının söz yazarı oydu. Türk dil kurumu’nda görev alarak Jean Deny’nin “Grammaire de la langue Turgue” adlı ya­pıtını açıklamalar ve düzeltmelerle türkçe- ye çevirdi (Türk dili grameri, 1941). Türk dili üzerine bilimsel çalışmalarının yanı sıra Dr. Şefik İbrahim İşçil ile birlikte Türkçe he­kimlik terimleri üzerine bir deneme (1944) adlı sözlüğü düzenledi. Kütahyalı Abdurrahman Hoca’nın Mikyas ül-lisan ve Kıs­tas ül-beyan adlı yapıtının açıklamalı çevirisini yayımladı (1952).

Dağ başını Duman almış şiiri ve marşı
Dağ Başını Duman Almış
Gümüş Dere Durmaz Akar
Güneş Ufuktan Şimdi Doğar
Yürüyelim Arkadaşlar

Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin

Bu Gök, Deniz Nerede Var
Nerede Bu Dağlar Taşlar
Bu Ağaçlar Güzel Kuşlar
Yürüyelim Arkadaşlar

Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin

Dağlar Taşlar Güzel Kuşlar
Ya Bu İnsanlar İnsanlar
Güneş Ufuktan Bir Gün Doğar
Yürüyelim Arkadaşlar

Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.